Wiesz już kim jesteśmy i że oferujemy najlepsze schody drewniane na rynku. Poznaj szczegółowo naszą ofertę dla Ciebie!

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Sielanka Zbigniew Nowak z siedzibą w Dobrzykowicach 55-002, przy ul. Spokojnej 21.
2. Celem zbierania danych jest wyłącznie przedstawienie oferty oraz kompleksowa i prawidłowa realizacja usług i/lub umowy sprzedaży oferowanej przez Sielanka Zbigniew Nowak.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne Sielanka Zbigniew Nowak do przedstawienia oferty i/lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe pełna realizacja usługi (np. przedstawienie oferty, realizacja zamówienia, wystawienie faktury sprzedaży).
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

zapytaj nas także o:

schody z drewna | tarasy drwniane | altany ogrodowe | łóżka drewniane | balustrady drewniane | rzeźby drewniane | płaskorzeźby na zamówienie | domy z bali | domy drewniane

BIURO

ul. Spokojna 21
55-002 Dobrzykowice Wrocław / Polska

pon.-pt.   9.00-17.00
sobota  10.00-14.00

Prosimy o telefoniczne umawianie spotkań.

KONTAKT

telefon: +48 71 7253422
faks: +48 71 7230021
mobile: +48 795722111

technolog@sielanka.eu

DOJAZD